Dodatkowe świadczenie przed emeryturą

Skoro czytasz ten tekst oznacza to, że zastanawiasz się nad tym, komu należy się odprawa emerytalna. Zanim jednak do tego przejdziemy warto wyjaśnić, czym tak naprawdę emerytura jest. Wielu osobom kojarzy się ona z czasem wolnym, zasłużonym odpoczynkiem po wielu latach ciężkiej pracy. Słusznie, jednak w rzeczywistości emerytura to nazwa comiesięcznego świadczenia wypłacanego osobom ubezpieczonym, pracującym i odkładającym składki, po przepracowaniu odpowiedniej ilości lat i osiągnięciu tak zwanego wieku emerytalnego. Wiek emerytalny uzależniony jest od kilku czynników. Inny wiek emerytalny osiągnąć muszą kobiety, inny zaś mężczyźni. Może też on się różnić na podstawie specyfiki wykonywanej pracy. Zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem emerytalnym świadczenie ma na celu zrealizowanie kilku funkcji. Część z nich związana jest z zapewnieniem materialnego bezpieczeństwa osobom starszym, których miesięczne dochody a co za tym idzie poziom dobrobytu ulegają znacznemu pogorszeniu wraz z zaprzestaniem zawodowej działalności. Sprawnie działający system emerytalny ma także doprowadzić do wzrostu gospodarczego poprzez odpowiednie funkcjonowanie rynku pracy oraz rynku kapitałowego. Tyle słowem wstępu. Przejdźmy więc do odprawy emerytalnej.

Komu przysługuje odprawa emerytalna?

Odprawa emerytalna jest to dodatkowe, jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacane osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i zaprzestają zawodowej działalności. Przysługuje ona osobom zatrudnionym na umowę o pracę, mianowania, wyboru, powołania oraz spółdzielczą umowę o pracę. Przysługuje bez względu na staż pracy i czas przepracowany u ostatniego pracodawcy. Kwota tego jednorazowego świadczenia nie jest zbyt wygórowana, zgodnie z ustawą nie może ona wynosić mniej niż miesięczne wynagrodzenie danego pracownika, tyle też najczęściej wynosi. Wyłącznie niektóre z zawodów liczyć mogą na odprawę emerytalną w wyższej kwocie. Mowa tu między innymi o nauczycielach oraz urzędnikach. Informacja o odprawie wpisywana jest do świadectwa pracy.

Możesz również polubić…