Prawa pracowników w przypadku zwolnienia z pracy: odszkodowanie, odprawa i inne prawa

Prawa pracowników w przypadku zwolnienia z pracy

Każdy pracownik ma prawo do pewnej ochrony w sytuacji, gdy zostanie zwolniony z pracy. Prawa te różnią się w zależności od kraju oraz rodzaju zatrudnienia. W tym artykule zajmiemy się jednak przede wszystkim polskim prawem pracy, które obejmuje odszkodowania, odprawy oraz inne prawa przysługujące pracownikom.

 1. Odszkodowanie za wypowiedzenie umowy
  W przypadku wypowiedzenia umowy pracownikowi przysługuje odszkodowanie. Wysokość odszkodowania zależy od okresu zatrudnienia oraz przyczyny wypowiedzenia umowy. Zgodnie z kodeksem pracy, pracodawca może wypowiedzieć umowę z pracownikiem tylko z ważnej przyczyny albo w trybie uprawnionym do wypowiedzenia bez wskazania przyczyny.

 2. Odprawa za zwolnienie z pracy
  Zwolniony pracownik ma również prawo do odprawy, która wynosi min.:

 • jednomiesięczne wynagrodzenie za pracę, jeśli pracownik był zatrudniony u pracodawcy krócej niż 5 lat,
 • trzymiesięczne wynagrodzenie za pracę, jeśli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy dłużej niż 5 lat.

Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku wypowiedzenia umowy z ważnej przyczyny, pracownik nie otrzymuje odprawy.

 1. Inne prawa pracowników przy zwolnieniu z pracy
  Poza odszkodowaniem za wypowiedzenie umowy oraz odprawą, pracownikowi przysługują również inne prawa. Należą do nich między innymi:
 • Okres wypowiedzenia – pracownikowi, który został zwolniony, należy się okres wypowiedzenia. Zgodnie z kodeksem pracy wynosi on od 2 tygodni do 3 miesięcy, w zależności od długości zatrudnienia.
 • Urlop wypoczynkowy – pracownik, który zostaje zwolniony, ma prawo do wynagrodzenia za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
 • Wypłata wynagrodzenia – pracownikowi po zwolnieniu przysługuje wynagrodzenie za pracę wykonaną do dnia zwolnienia.
 1. Kto nie ma prawa do odszkodowania i odprawy?
  Nie każdy pracownik w przypadku zwolnienia ma prawo do odszkodowania oraz odprawy. Prawa te nie przysługują:
 • pracownikowi, który sam podjął decyzję o zakończeniu umowy,
 • pracownikowi, który został zwolniony z powodu popełnienia przestępstwa,
 • pracownikowi, który działał na niekorzyść pracodawcy lub szkodził jego interesom.
 1. Co zrobić, gdy pracownik nie otrzymał należnej odprawy lub odszkodowania?
  W przypadku, gdy pracownik nie otrzymał swojego odszkodowania lub odprawy, powinien zgłosić tę sprawę do sądu pracy. Proces ten może być długi i czasochłonny, ale w przypadku wygranej sprawy, pracownik otrzyma należne mu pieniądze.

Podsumowanie
W przypadku zwolnienia z pracy, pracownikowi przysługują różne prawa, takie jak odszkodowanie, odprawa oraz wynagrodzenie za pracę wykonaną przed datą zwolnienia. Warto pamiętać, że nie każdy pracownik ma prawo do odszkodowania oraz odprawy, a w przypadku nieprzestrzegania tych praw, pracownik powinien zgłosić sprawę do sądu pracy.

You may also like...