Prawo bankowe a kredyty hipoteczne: zasady udzielania i zabezpieczania kredytów na nieruchomości

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób decyduje się na zaciągniecie kredytu hipotecznego, aby pozyskać środki na zakup nieruchomości. Jednak przed podpisaniem umowy warto zastanowić się nad zasadami udzielania oraz zabezpieczania takiego kredytu. W niniejszym artykule omówimy m.in. wymagania banków i możliwości ich negocjacji, a także rodzaje zabezpieczeń kredytów hipotecznych.

 1. Zasady udzielania kredytów hipotecznych
  Banki przed udzieleniem kredytu hipotecznego wymagają od kredytobiorcy spełnienia szeregu warunków. Wymagają oni zazwyczaj stałego źródła dochodu oraz dobrej historii kredytowej. Kolejnym istotnym aspektem jest wysokość wkładu własnego, co oznacza, że część środków na zakup nieruchomości musi pochodzić z własnych oszczędności kredytobiorcy. Warto jednak zaznaczyć, że wymagania banku dotyczące wkładu własnego są negocjowalne i na ogół zależą od wysokości kredytu.

 2. Zabezpieczenia kredytów hipotecznych
  Kredyt hipoteczny jest jednym z najbezpieczniejszych produktów finansowych dla banku, ponieważ jest zabezpieczony na nieruchomości. W przypadku nieterminowej spłaty rat kredytu bank ma możliwość sprzedaży nieruchomości w celu spłaty zobowiązania. Banki wymagają jednak, aby nieruchomość była ubezpieczona od szkód oraz wypłacalności kredytobiorcy.

 3. Rodzaje zabezpieczeń kredytów hipotecznych
  Zabezpieczeniem kredytu hipotecznego może być hipoteka, czyli wpis w księdze wieczystej, który gwarantuje bankowi pierwszeństwo w przypadku sprzedaży nieruchomości. Alternatywnym zabezpieczeniem jest również weksel własny in blanco, który upoważnia bank do bezpośredniego pobrania z rachunku kredytobiorcy wszelkich należności z tytułu ratalnego spłacania kredytu.

 4. Negocjowanie warunków kredytu hipotecznego
  W przypadku kredytów hipotecznych, warto negocjować warunki, zwłaszcza wysokość wkładu własnego oraz oprocentowanie. Niektóre banki oferują także okres karencji, czyli czas, w którym kredytobiorca nie musi spłacać rat kredytu (np. w przypadku remontu) lub opcję wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia kosztów.

 5. Podsumowanie
  Zaciągnięcie kredytu hipotecznego to poważne zobowiązanie finansowe, dlatego warto zapoznać się z regulacjami prawnymi dotyczącymi kredytów hipotecznych oraz konsultować wybór z doradcą finansowym. Na rynku istnieje wiele ofert kredytów hipotecznych, ale nie każda spełnia indywidualne potrzeby klienta, dlatego warto dokładnie przebadać oferty i wybrać tę, która najbardziej odpowiada naszym potrzebom oraz zdolnościom kredytowym.

Możesz również polubić…