Prawo do alimentów: zasady ustalania i egzekwowania świadczeń alimentacyjnych

Prawo do alimentów – komu przysługuje i jakie są zasady ustalania i egzekwowania świadczeń alimentacyjnych?

Alimenty są świadczeniem materialnym, które przysługuje jednemu z rodziców na utrzymanie dziecka lub byłemu małżonkowi, którego sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w wyniku rozstania lub rozwodu. Przysługuje ono również w sytuacji, gdy inna osoba – np. opiekun – pokrywa koszty utrzymania dziecka.

Kto może domagać się alimentów?

Właściwie każda osoba, która opiekuje się dzieckiem lub osobą, która jest pierwszym miejscem zamieszkania, może domagać się od drugiego rodzica ustalenia alimentów na rzecz dziecka. Sytuacja zmienia się w przypadku, gdy dziecko osiągnie pełnoletniość, a także wtedy, gdy dziecko przestaje być w pełni uzależnione od rodziców – w tym wypadku, przysługuje ono tylko tyle, ile potrzebuje do podjęcia nauki, zdobycia kwalifikacji lub rozpoczęcia samodzielnej pracy.

Jakie są zasady ustalania wysokości alimentów?

Wysokość alimentów jest uzależniona od wielu czynników, takich jak: sytuacja finansowa rodziców, potrzeby dziecka, jego wiek, stan zdrowia i różnego rodzaju koszty związane z utrzymaniem dziecka. W zależności od danego przypadku, wysokość alimentów może być ustalona przez sąd bądź przez zgłaszającego żądanie.

Jeśli dochodzi do decyzji sądu, to jego postanowienie jest ostateczne i niepodważalne. Sąd może również zobowiązać jednego z rodziców do opłacania dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem dziecka, takich jak na przykład leki, zajęcia pozalekcyjne czy też dodatkowe badania lekarskie.

Jak możemy egzekwować wypłatę alimentów?

W przypadku, gdy istnieje sytuacja, że osoba zobowiązana do płacenia alimentów tego nie robi, można użyć odpowiednich środków prawnych, takich jak egzekucja komornicza czy nakaz zapłaty. Dodatkowo, w sytuacji, gdy osoba zobowiązana do płacenia alimentów nie przestrzega postanowień sądu w tym zakresie, może ona trafić do więzienia.

Podsumowanie

Prawo do alimentów – komu i kiedy przysługuje świadczenie? Zasady ustalania wysokości alimentów są bardzo skomplikowane i zależą od wielu czynników, takich jak sytuacja finansowa rodziców, potrzeby dziecka, jego wiek czy stan zdrowia. W przypadku braku płatności alimentów, możliwe są różnego rodzaju środki egzekucyjne, takie jak egzekucja komornicza czy nakaz zapłaty.

Możesz również polubić…