Prawo karne a prawo cywilne: porównanie i przykłady różnic między nimi

Prawo karne a prawo cywilne: porównanie i przykłady różnic między nimi

Prawo karne i prawo cywilne to dwa różne gałęzie prawa, a ich funkcje również się znacznie różnią. Prawo karne to zbiór zasad, norm i przepisów, które regulują odpowiedzialność za przestępstwa, a prawo cywilne dotyczy norm regulujących stosunki pomiędzy osobami prywatnymi oraz między nimi a organami państwowymi. W tym artykule przedstawimy porównanie i przykłady różnic między prawem karne a prawem cywilnym.

  1. Definicja prawa karnego i prawa cywilnego.

Prawo karne reguluje normy dotyczące przestępstw, sankcje karne, a także sposób prowadzenia postępowań karanych. Prawo cywilne reguluje stosunki prawne między jednostkami prywatnymi oraz między nimi a organami państwowymi.

  1. Przykłady różnic między prawem karne a prawem cywilnym.

• W prawie karnym, osoba, która popełniła przestępstwo, ponosi odpowiedzialność karana. W przeciwieństwie do tego w prawie cywilnym, osoba winna ponosić odpowiedzialność finansową i zapłacić odszkodowanie za poniesione szkody.

• Odpowiedzialność karna jest ustalana przez państwo, natomiast odpowiedzialność cywilna jest wynikiem działania sądu.

• W postępowaniu karnym, oskarżony posiada specjalne prawa, takie jak prawo do obrony, prawo do adwokata, itp. W przypadku postępowania cywilnego, roszczenie zostanie uznane przez sąd, niezależnie od pomocy prawnika.

• W postępowaniu cywilnym, zazwyczaj występuje jedna strona, która jest w posiadaniu praw i roszczeń, jakie wywiera przeciwko drugiej stronie. W przypadku postępowania karnego, skarżący jest państwo, a oskarżony jest osoba oskarżona o przestępstwo.

• W przypadku praw cywilnych, stosunki prawne pomiędzy stronami są regulowane przez umowy zawarte między nimi. Natomiast w przypadku prawa karnego, przepisy i reguły są ustanawiane przez państwo.

Wnioski

Podsumowując różnice między prawem karne a prawem cywilnym, można stwierdzić, że jednym z głównych czynników jest postępowanie, w którym rozpatrywane są roszczenia, czyli postępowanie karnych. Prawo karne skupia się na winie, natomiast prawo cywilne na ofierze. W przypadku praw cywilnych, osoba odpowiedzialna za poniesione szkody jest w stanie otrzymać odszkodowanie, natomiast w przypadku przestępstw, osoba odpowiedzialna ponosi karę w postaci np. pozbawienia wolności, grzywny lub restrukturyzacji.

Możesz również polubić…