Rozwód z orzeczeniem o winie: dowody. Porady prawne, adwokat Katowice

Rozwód z orzeczeniem o winie pozwala na przypisanie jednemu z małżonków całkowitą odpowiedzialność za rozpad związku. Jednak udowodnienie winy jednej ze stron może nie być łatwe – zgromadzenie i przedstawienie odpowiednich dowodów jest niezbędnym elementem całej procedury. Jeśli chodzi o rozwód adwokat powinien zaznajomić powództwo o rodzajach dowodów oraz możliwościach ich zgromadzenia.

 

Przede wszystkim dowody powinny odnosić się do zarzucanego powodu rozpadu małżeństwa, mogą być nagraniami, zdjęciami, ale liczą się także zeznania świadków i raporty policyjne. Porady prawne świadczone na terenie całego kraju pozwalają na zapoznanie się ze sposobem rozpatrywania tego typu spraw, co szczególnie trudne może być w przypadku udowodnienia alkoholizmu czy zdrady, która bezpośrednio oddziaływała na rozpad małżeństwa. W miastach takich jak Katowice znajdziemy adwokatów rodzinnych, którzy specjalizują się w sprawach rozwodowych – pozwala to na skorzystanie z fachowych porad, które w konsekwencji doprowadzą do pomyślnego rozwiązania całej sytuacji i umożliwią rozwód z orzeczeniem o winie małżonka.

You may also like...