Ubezpieczenie samochodu – co warto wiedzieć.

Dla wielu osób samochód to kolejny członek rodziny. Są też i tacy którzy do samochodu podchodzą jak do narzędzia pracy. Takich przykładów można mnożyć. Bez względu na stosunek do posiadanego pojazdu jedno jest pewne, każdy wymaga posiadania polisy ubezpieczeniowej. Rynek ubezpieczeniowy w Polsce oferuje różne polisy komunikacyjne w tym najważniejsza jaką jest ubezpieczenie OC – Odpowiedzialności Cywilnej. Oprócz tego towarzystwa ubezpieczeniowe oferują szereg innych dodatkowych polis związanych z pojazdami.

Regulacje prawne dotyczące ubezpieczenia pojazdu.

Podstawową polisą wymaganą od każdego pojazdu silnikowego jest ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej. Sprawę tą regulują przepisy prawa. Podstawowym dokumentem odnoszącym się do ubezpieczeń komunikacyjnych jest ustaw z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgodnie z tą ustawą, prawo dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych, jest takie samo dla wszystkich ubezpieczycieli, natomiast każdy z nich może oferować rożne stawki za ubezpieczenia i w rożnej konfiguracji.

Obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne samochodu.

Podstawową polisą jaką każdy posiadacz samochodu powinien mieć jest ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej popularnie nazywane OC. Ubezpieczenie to jest obowiązkowe dla wszystkich pojazdów mechanicznych w tym: samochodów, motocykli, motorowerów, ciągników rolniczych, pojazdów wolnobieżnych, przyczep i innych pojazdów spełniających warunki zawarte w ustawie.

Zasady obowiązujące przy zawieraniu polisy OC samochodu.

W przypadku samochodów zasada dotycząca ubezpieczenia jest bardzo prosta. Każdy pojazd ma obowiązek posiadania polisy OC od pierwszego dnia kiedy znalazł się w rekach użytkownika. Polisy zawierane są najczęściej na 12 miesięcy po czym następuje obowiązek zawarcia nowej polisy. Nie ma znaczenia czy pojazd jest dopuszczony do ruchu czy też stoi na przysłowiowych kołkach. Tak długo jak pojazd podlega rejestracji i nie został z niej wykreślony musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Konsekwencje braku polisy OC.

Ustawodawca przewidział kary nakładane na właścicieli pojazdów, którzy nie dopełnili obowiązku zawarcia i opłacenia polisy OC. Brak polisy oznacza nałożenie ustawowej sankcji finansowej na niespełniającego tego obowiązku. W 2020 roku za brak polisy OC kara wynosi 5200 zł, kwota ta dotyczy samochodów osobowych.
Każdy patrol policyjny, przeprowadzając kontrolę drogową sprawdza w pierwszej kolejności prawo jazdy, dowód rejestracyjny i ubezpieczenie pojazdu. W przypadku braku polisy sprawa kierowana jest do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który nakłada na właściciela pojazdu odpowiednią karę.
Policjant kontrolujący pojazd może nałożyć mandat karny za brak aktualnej polisy OC, Jest to dodatkowe obciążenia dla każdego budżetu.
Począwszy od 2018 roku kierowca posiadający ważne ubezpieczenie OC pojazdu, nie musi go okazywać podczas kontroli drogowej. Policja oraz inne upoważnione do przeprowadzenia kontroli osoby, mogą sprawdzić ważność polisy w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Ubezpieczenie pojazdu – co warto wiedzieć

Ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Oprócz tego każdy posiadacz pojazdu ma możliwość zawarcia dodatkowych ubezpieczeń oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Najpopularniejszym ubezpieczeniem dodatkowym jest polisa Autocasco – AC. W ramach dodatkowego ubezpieczenia obejmuje ono zazwyczaj dodatkowe szkody powstałe w pojeździe z przyczyn innych niż drogowe, lub spowodowane przez użytkownika pojazdu.
Ubezpieczenie NNW – Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Obejmuje ono dodatkowe ubezpieczenie osobowe odnoszące się do życia i zdrowia osoby ubezpieczonej. Ubezpieczeniem tym objęte są również osoby podróżujące pojazdem. Jest to ubezpieczenie dobrowolne i jest niezależne od ubezpieczeń OC i AC pojazdu.

Co to jest pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych?

Wszystkie zakłady ubezpieczeniowe oferują swoim klientom zawieranie ubezpieczeń komunikacyjnych kompleksowo. Tą formę ubezpieczenia i zakres jaki obejmuje stanowi pakiet ubezpieczeń. W jego ramach najczęściej zawarte są podstawowe ubezpieczenia związane z pojazdem to jest: ubezpieczenie obowiązkowe OC, ubezpieczenie nieobowiązkowe AC i NNW. Zawierając ubezpieczenie w pakiecie można sporo zaoszczędzić, ponieważ ubezpieczyciele oferujący taka formę ubezpieczenia stosują wiele atrakcyjnych zniżek.

Więcej o ubezpieczeniach: abc-ubezpieczen.com.pl

 

Możesz również polubić…