Zakładamy agencję ochrony

Rosnące zapotrzebowanie na usługi związane z ochroną mienia i osób spowodowały, że coraz więcej osób rozważa wejście w ten biznes. Wśród nich są też i te, które nie mają pomysłu na własny biznes. Jednak takie podejście może nie być zbyt dobre, ponieważ w tej branży na wejściu trzeba spełnić szereg wymogów formalnych, a nie każda osoba z ulicy może im sprostać. Dlatego też warto doczytać nasz mini drogowskaz w tej materii, gdyż pomoże przekonać się on czy ta droga jest dla nas odpowiednia.

Czym zajmuje się firm ochroniarska?

Zanim przekonamy się jak otworzyć firmę ochroniarską, to pokrótce postaramy się przedstawić krotką charakterystykę działalności takiej firmy. Jest to istotne, gdyż znając obszar działalności, możemy uzmysłowić sobie czy podołamy temu wyzwaniu. Tego rodzaju firmy zajmują się zabezpieczaniem mienia i ochroną osób.

Wśród bardziej szczegółowych zadań takich firm mamy takie zagadnienia, jak:
– zabezpieczenie techniczne,
– montaż systemów alarmowych, a także ich bieżącą obsługę,
– nadzór nad sygnałem przesyłanym z systemów alarmowych, jakie są wykorzystywane w chronionych mieniach,
– instalacja urządzeń dedykowana mechanicznemu zabezpieczeniu.

Ogólnie rzecz ujmując agencje ochroniarskie, można sklasyfikować na dwa segmenty ochrona fizyczna i zabezpieczenie techniczne. Warto dodać, że mogą one występować łącznie, ale mogą to być całkowicie niezwiązane ze sobą działania. Chcąc zakładać agencję ochrony, wymagana jest odpowiednia koncesja.

Jak otworzyć firmę ochroniarską – wstępne wymogi

Do tego, aby móc prowadzić firmę zajmującą się ochroną mienia niezbędna jest koncesja. To w niej zawarty jest zakres usług, a także forma prowadzonej działalności. W przypadku działań jedynie w zakresie zabezpieczenia technicznego to nie musimy starać się o koncesję. Jeśli jednak naszym celem jest działalność w pozostałych sektorach związanych z ochroną mienia i osób, to już musimy się o nią starać. Koncesje może otrzymać ktoś, kto znajduje się na liście kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej bądź pracowników zabezpieczenia technicznego. Wówczas można złożyć wniosek do MSWiA, a ministerstwo po uzyskaniu pozytywnej opinii od policji takową nam udzieli.

You may also like...