PIT 37 przez internet. Co trzeba wiedzieć?

Deklaracja PIT-37 jest najbardziej powszechną deklaracją podatkową. Wiele osób nadal jednak ma wątpliwości co do prawidłowego jej wypełnienia, przy okazji zastanawiając się, czy w minionych miesiącach doszło do jakichś istotnych zmian, które trzeba uwzględnić w formularzu. Z tego właśnie tak wygodna jest forma PIT-u online, gdzie wszystkie niezbędne informacje wprowadza się w obrębie intuicyjnego programu komputerowego, a następnie od razu wysyła do urzędu skarbowego. Co warto wiedzieć o druku zanim zasiądziemy do jego wypełniania?

1. Czym jest PIT-37?

2. Kto powinien wypełnić PIT-37 za rok 2020?

3. Rozliczenie PIT-37 online: jak to zrobić?

4. PIT-37 za 2020: do kiedy należy go rozliczyć?

Część osób przy wypełnianiu formularza PIT-37 decyduje się skorzystać z pomocy księgowych. Jeśli nie mamy skomplikowanej sytuacji, wielu źródeł dochodu oraz odliczeń, spokojnie poradzimy sobie jednak z tym sami.

Czym jest PIT-37?

PIT-37 to, najprościej mówiąc, formularz dotyczący właściwie wszystkich osób, od których pensji odprowadzane są obowiązujące składki. Upraszczając temat definiuje się tę deklarację jako rozliczenie rocznych zarobków. Każda osoba, która świadczy pracę względem swojego pracodawcy (nie ma znaczenia na podstawie jakiej dokładnie umowy się to odbywa), uzyskuje wynagrodzenie w formie netto. Po stronie pracodawcy z kolei spoczywa obowiązek uiszczenia w imieniu pracownika takich składek jak zaliczki na podatek dochodowy, ubezpieczenia ZUS czy ubezpieczenie zdrowotne.

W 2019 roku na podstawie formularza PIT-37 rozliczało się ponad 17,5 mln podatników, co łącznie daje ponad 82% wszystkich złożonych zeznań.

Kto powinien wypełnić PIT-37 za rok 2020?

Przyjęło się uważać, że PIT-37 dotyczy głównie osób uzyskujących wynagrodzenie z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych (zlecenia lub dzieła). Tymczasem to tylko część prawdy: ta deklaracja przeznaczona jest dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym uzyskali dochody za pośrednictwem płatnika z siedzibą na terenie Polski. Dotyczy to zatem:

  • stosunku pracy,
  • stosunku służbowego,
  • świadczeń i zasiłków przedemerytalnych,
  • pracy nakładczej,
  • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych,
  • zasiłków z tytułu ubezpieczenia społecznego,
  • działalności prowadzonej na podstawie umowy zlecenia, kontraktu, zasiadania w radzie nadzorczej oraz obowiązków społecznych i sportowych,
  • przychodów z praw autorskich i praw majątkowych,
  • świadczeń z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • stypendiów naukowych.

Od powyższych zasad istnieje jednak kilka wyjątków. Przede wszystkim PIT-37 nie dotyczy osób trudniących się pozarolniczą działalnością gospodarczą lub działami specjalnymi produkcji rolnej, wspólników w spółkach jawnych, cywilnych lub partnerskich i komandytariuszy i komplementariuszy w spółkach komandytowych. Nie obejmuje osób rozliczających się wraz z małoletnimi dziećmi. Osoba taka nie może także uwzględnić w rocznych dochodach strat poniesionych we wcześniejszych latach. Do urzędu skarbowego nie muszą również iść osoby, których dotyczy tzw. PIT zerowy, czyli ulga dla młodych: to pracownicy, którzy nie ukończyli 26. roku życia, a ich przychody nie przekraczają 35 636,67 zł.

PIT-37 można natomiast rozliczać wspólnie z małżonkiem, jeśli spełnia on wymogi podatkowe.

Rozliczenie PIT-37 online: jak to zrobić?

Deklarację PIT-37 warto rozliczać online. Dostępne są dwie drogi. Pierwszą jest skorzystanie z usługi Twój PIT oferowanej przez Ministerstwo Finansów. Po zmianie przepisów deklaracja w zasadzie czeka tam na podatnika już wypełniona i teoretycznie nie trzeba nic z nią robić. Warto jednak tam zajrzeć, aby skorzystać z ulg i odliczeń lub odpisać 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego. Drugą opcją jest opcją jest program do rozliczania PIT 37 przez internet. Tego typu aplikacje są intuicyjne, sprawnie przeprowadzają podatnika przez cały proces, a jednocześnie ograniczają ryzyko błędu. Z poziomu programu aplikacja od razu jest wysyłana do fiskusa.

PIT-37 za 2020: do kiedy należy go rozliczyć?

Druk PIT-37 wypełniany jest zawsze na podstawie formularza PIT-11, który powinien przekazać nam płatnik: pracodawca lub zleceniodawca. Jeśli czerpaliśmy dochód z kilku źródeł, od każdego płatnika powinniśmy dostać osobny druk. Mają oni na to czas do końca lutego 2021 roku, jednak do Urzędu Skarbowego w formie elektronicznej PIT-11 dotrzeć powinien jeszcze przed końcem stycznia. Na rozliczenie samego PIT-u 37 czas mamy do 30 kwietnia 2021 roku. Nie zmienia to faktu, że sam fiskus oraz doradcy finansowi rekomendują, aby nie czekać z tym do ostatniej chwili. Urząd skarbowy nie tylko może nałożyć karę finansową na spóźnialskich, jeśli nie uda się nam w terminie zmieścić, ale nie można zapomnieć również o nerwówce, którą fundujemy sobie często na własne życzenie. Programy do rozliczania PIT są coraz sprawniejsze, nie oznacza to jednak, że przy działaniu na ostatnią chwilę technologia nie zawiedzie. Warto wziąć pod uwagę także szansę na szybszy zwrot nadpłaconego podatku.

 

You may also like...