Prawo dewizowe: zasady i regulacje dotyczące obrotu walutami obcymi

Prawo dewizowe: zasady i regulacje dotyczące obrotu walutami obcymi

Obroty walutowe to nieodłączny element funkcjonowania globalnej gospodarki. Właśnie dlatego przepisy prawa dewizowego stanowią niezbędną regulację ich trybu obrotu. Prawo dewizowe zakłada, że nabywanie oraz sprzedaż walut obcych odbywa się w rekach podmiotów uprawnionych, a także określa szczegółowe zasady tych obrotów, co wpisuje się w dzisiejszy artykuł.

 1. Podmioty uprawnione do prowadzenia obrotu walutami obcymi
  Prawo dewizowe zakłada, że obroty walutowe mogą być przeprowadzane tylko przez upoważnione podmioty. Oznacza to, że nabywanie oraz sprzedaż walut obcych odbywa się tylko przez podmioty uprawnione, takie jak m.in. banki, biura wymiany walut, agenci rynku byka i niedźwiedzia czy firmy maklerskie. Tylko w przypadku transakcji poniżej 10 000 euro obydwa podmioty nie muszą być uprawnione.

 2. Zasady obrotu walutami obcymi
  Prawo dewizowe wprowadza kilka istotnych regulacji dotyczących obrotu walutami obcymi. Mowa tutaj przede wszystkim o deklarowaniu prowadzonych obrotów oraz wymogach odnośnie zachowania informacji o transakcjach. Zwłaszcza obroty o wartości większej niż 15 000 euro muszą być przez podmiot nabywający waluty obce zgłaszane do urzędu celno-skarbowego.

 3. Obowiązkowe podmioty zgłoszeniowe
  Prawo dewizowe definiuje również, iż pewne podmioty muszą posiadać odpowiednie zgłoszenia, w celu legalnego prowadzenia obrotu walutami obcymi. Wśród tych podmiotów można wymienić m.in. banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy leasingowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze emerytalne czy firmy leasingowe. Oznacza to, że każdy podmiot, który planuje obrót walutami obcymi, musi posiadać wymaganą licencję czy zezwolenie.

 4. Kary finansowe
  Prawo dewizowe wprowadza również sankcje finansowe za nieprzestrzeganie regulacji dotyczących obrotu walutami obcymi. W zależności od rodzaju naruszenia, podmiot może zostać ukarany karą finansową, a nawet pozbawiony praw do zawierania transakcji walutowych.

 5. Wniosek końcowy
  Obroty walutowe stanowią nieodłączną część światowej gospodarki, a ich prawidłowe prowadzenie i regulacja podlegają szeregowi przepisów prawnych. Prawo dewizowe wprowadza szereg regulacji, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i legalności przeprowadzanych transakcji walutowych. Warto pamiętać, że nabywanie oraz sprzedaż walut obcych może odbywać się wyłącznie przez podmioty uprawnione, posiadające odpowiednie licencje i zezwolenia.

You may also like...