Prawo medyczne: prawa pacjenta, odpowiedzialność lekarza i zasady udzielania świadczeń zdrowotnych

Prawo medyczne: prawa pacjenta, odpowiedzialność lekarza i zasady udzielania świadczeń zdrowotnych

W dzisiejszych czasach, coraz więcej ludzi korzysta z usług medycznych, zarówno prywatnych, jak i publicznych. Jednakże, jak we wszystkich dziedzinach życia, w medycynie również istnieją przepisy regulujące prawa i obowiązki pacjentów oraz lekarzy. W tym artykule omówimy prawa pacjenta, odpowiedzialność lekarza oraz zasady udzielania świadczeń zdrowotnych.

 1. PRAWA PACJENTA

Każdy pacjent ma prawo do:

 • Poszanowania jego godności, prywatności oraz intymności podczas badań i zabiegów.
 • Informacji o swoim zdrowiu oraz o planowanym leczeniu, w sposób zrozumiały dla niego.
 • Wyrażenia zgody na leczenie, które ma być poprzedzone wyjaśnieniem skutków ubocznych oraz zagrożenia wynikającego z jego niewyrażenia.
 • Odmówienia leczenia oraz przeniesienia na inny oddział szpitalny lub do innej placówki medycznej.
 • Dostępu do swojej dokumentacji medycznej, z wyjątkiem jej części stanowiącej tajemnicę lekarską.
 • Wykorzystania swojej dokumentacji medycznej w celu skonsultowania wyników badań z innymi lekarzami.
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ LEKARZA

Lekarz zobowiązany jest do:

 • Wykonywania swojej pracy zgodnie z aktualnym stanem wiedzy naukowej oraz zasadami etyki zawodowej.
 • Wyjaśniania pacjentowi sposobu leczenia oraz informowania go o skutkach ubocznych, związanych z proponowanym leczeniem.
 • Postępowania zgodnie z zasadami tajemnicy lekarskiej oraz chronienia prywatności pacjenta.
 • Zapewnienia odpowiedniego poziomu opieki i udzielania pomocy w nagłych przypadkach.
 • Prowadzenia Karty Informacyjnej Pacjenta, odpowiadającej o zaleceniach lekarza oraz przeprowadzonych badaniach.
 1. ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Świadczenia zdrowotne udzielane są zgodnie z zapotrzebowaniem pacjentów oraz ich potrzebami. W ramach systemu publicznego, głównym celem jest zapewnienia bieżącej opieki zdrowotnej oraz zminimalizowanie kosztów związanych z leczeniem. W ramach opieki zdrowotnej, przysługuje nam między innymi:

 • Badania profilaktyczne i diagnostyczne.
 • Leczenie chorób oraz walce z chorobami przewlekłymi.
 • Rehabilitacja oraz pielęgnacja.

Wszystkie te świadczenia realizowane są przez specjalistów w dziedzinach medycznych, takich jak lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci oraz specjaliści od żywienia.

 1. PODSUMOWANIE

Prawa pacjenta oraz odpowiedzialność lekarza są ważnymi elementami prawa medycznego. Każdy pacjent ma prawo do poszanowania swojej godności i prywatności, informowania o swoim stanie zdrowia oraz opieki medycznej na najwyższym poziomie. Lekarz jest zobowiązany do zachowania tajemnicy, wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz do wyjaśniania pacjentowi sposobu leczenia i skutków ubocznych. Świadczenia zdrowotne udzielane są zgodnie z zapotrzebowaniem pacjenta oraz ich potrzebami i realizowane są przez specjalistów w dziedzinach medycznych.

 1. CO MÓWIĄ STATYSTYKI?

Według badań przeprowadzonych przez GUS, Polacy coraz częściej korzystają z usług medycznych, zwłaszcza prywatnych. W 2020 roku ponad 60% badanych stwierdziło, że korzystali z usług medycznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Najczęściej decydujemy się na prywatne usługi medyczne z powodu braku czasu oraz poszukiwania większego komfortu i lepszej jakości świadczonych usług.

You may also like...