Podanie o przedłużenie umowy o pracę.

Wiele osób chcących ubiegać się o przedłużenie umowy o pracę często nie do końca wie, jak takowe ma być skomponowane. Faktem jest, że dobrze przygotowane pismo zwiększa prawdopodobieństwo, że pracodawca także wyrazi chęć kontynuowania współpracy. Warto znać najważniejsze informacje na temat pisania takiego podania.

Podanie o przedłużenie umowy o pracę przykład

Warto zabezpieczyć się przed okolicznością, gdy pracodawca sam z siebie nie będzie chciał przedłużyć umowy i zadbać o to, by taka opcja pojawiła się na jego biurku. Pracując na bazie umowy na czas określony trzeba liczyć się z taką sytuacją. Podanie stanowi tu zabezpieczenie, że nie zostaniesz bez zatrudnienia z dnia na dzień. Pozwala na pewien stopień pewności i poczucia stabilności.

Kiedy najlepiej napisać podanie o przedłużenie umowy o prace? Warto o to zadbać wtedy, gdy wiemy, że okres zatrudnienia, który mamy odnotowany w umowie, powoli zbliża się ku końcowi. Absolutnie nie można zwlekać do ostatniej chwili i zdawać się na łaskę pracodawcy licząc, że to on wyjdzie z taką inicjatywą. Podanie o przedłużenie umowy to sygnał dla pracodawcy, że musi rozważyć dalsze zatrudnienie. Kolejną ważną do uwzględnienia kwestią jest okres wypowiedzenia umowy, szczególnie gdy istnieje duża szansa na to, że pracodawca nie wyrazi chęci kontynuowania współpracy. Wiedza odnośnie tego, jaka jest sytuacja, pozwala na ewentualne podjęcie dalszych kroków. Jeśli stanie się tak, że twoja umowa nie zostanie przedłużona, będziesz mógł spokojnie zacząć szukać nowej pracy i skupić się na napisaniu swojego CV umożliwiającego znalezienie zatrudnienia w innym miejscu.

Podanie o przedłużenie umowy o pracę, tak jak inne pisma urzędowe, składa się z kilku podstawowych elementów. Na początku podania umieszcza się datę i miejscowość, a także szczegółowe dane osobowe ubiegającego się o przedłużenie. Następnym punktem jest podanie imienia i nazwiska przełożonego, danych firmy. Część merytoryczną rozpoczyna się zwrotem grzecznościowym typu “Szanowny Panie”. Przykładowa treść może wyglądać w taki sposób:

“Zwracam się z prośbą o przedłużenie umowy o pracę zawartej w dniu x i wygasającej w dniu x. Pracuję na stanowisku sekretarki, obowiązki wykonywałam rrzetelnie, z dbałością o szczegóły. Nie nałożono na mnie żadnych kar pracowniczych. Spełniałam wszystkie standardy miejsca pracy. W dniu x kończy się okres umowy o pracę. W związku z dotychczasowym pomyślnym realizowaniem zadań chciałabym kontynuować zatrudnienie. Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby. Z wyrazami szacunku, (podpis).

Dobrze ułożone podanie to klucz, jeśli kończy się okres zatrudnienia. Jest to rzecz, o którą warto zadbać, by zwiększyć prawdopodobieństwo pozytywnego rozpatrzenia prośby.

You may also like...