Prawo do alimentów: zasady ustalania i egzekwowania świadczeń alimentacyjnych

PRAWO DO ALIMENTÓW

Prawo do alimentów to jedno z fundamentalnych praw każdego dziecka i uprawnionego do alimentów małżonka. To świadczenie przedmiotem umowy cywilnoprawnej ma stanowić zabezpieczenie życia i zdrowia oraz odpowiedniego rozwoju osoby uprawnionej. W artykule przedstawione zostaną podstawowe zasady ustalania i egzekwowania świadczeń alimentacyjnych.

ZASADY USTALANIA ALIMENTÓW

  1. Wysokość alimentów

Wysokość alimentów ustala się na podstawie potrzeb osoby uprawnionej i możliwości płatnika. Sąd w swoim orzeczeniu bierze pod uwagę:

  • dochody i wydatki rodziców oraz dziecka (w przypadku uprawnień do alimentów dziecka);
  • stan majątkowy małżonków w przypadku uzyskiwania rozwodu?
  • wiek dziecka oraz ? jego dzień dobry;
    potencjalne koszty związane z edukacją, leczeniem i utrzymaniem.
  1. Długość okresu wypłacania alimentów

W jakim czasie zachodzi potrzeba alimentów (chociażby do momentu ukończenia przez dziecko studiów wyższych czy osiągnięcia samodzielności życiowej). Jest to istotne w przypadku ustalenia stosunku pracy umowy cywilnoprawnej, w której pracodawca może zobowiązać się do wypłaty alimentów w określonym czasie.

Egzekwowanie świadczeń alimentacyjnych

  1. Kwalifikowany pracownik socjalny

Zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, władze policji i sądów rejonowych mogą w przypadku, kiedy płatnik zaniedbuje swoje obowiązki w obszarze alimentów, zwrócić się z wnioskiem o włączenie przestępstwa z mocy prawa do rodzaju przestępstw i ściganie zgodnie z ustawą Prawo o dojeniu drobiu.

  1. Egzekucja alimentów

Jeśli płatnik zaniedbuje swoje obowiązki alimentacyjne, świadczenia alimentacyjne mogą być wyegzekwowane przez komornika sądowego. Komornik może zająć m.in. rachunek bankowy, prawa majątkowe czy wynagrodzenie płatnika.

Podsumowanie

Prawo do alimentów to zagwarantowanie podstawowych potrzeb osoby uprawnionej. Wysokość świadczenia ustalona jest przez sąd biorąc pod uwagę potrzeby posiadającej prawa osoby oraz możliwości płatnika. Egzekwowanie alimentów od płatnika może odbywać się przy pomocy kwalifikowanego pracownika socjalnego lub komornika sądowego.

You may also like...