Co to jest i kiedy jest potrzebne zaświadczenie o dochodach?

Zaświadczenie o dochodach jest jednym z ważniejszych dokumentów potrzebnym przy staraniu się, np. o kredyt hipoteczny czy gotówkowy. Banki dążą do ograniczenia ryzyka związanego z niewypłacalnością klienta, dlatego szczegółowo weryfikują jego sytuację finansową. Powszechnie wiadomo, że im wyższe zarobki, tym szansa na kredyt wzrasta. Okazuje się jednak, że zaświadczenie o dochodach może być potrzebne do skorzystania z form wsparcia finansowanego przez różne programy społeczne.

Kiedy potrzebne jest zaświadczenie o zarobkach?

W większości przypadków zaświadczenie o dochodach nierozerwalnie kojarzy się z ubieganiem o kredyty lub pożyczki, ale tak naprawdę potrzebne jest zdecydowanie częściej. Oto niektóre sytuacje, w których jego dostarczenie może okazać się konieczne:

 • kredyt hipoteczny, gotówkowy, na samochód – na podstawie tego dokumentu ocenia się zdolność kredytową i ma to kluczowe znaczenie, im wyższa kwota zobowiązania, tym dłuższy okres spłaty, a zaświadczenie pozwala ocenić realne możliwości klienta na wywiązanie się z umowy.

 • raty – w dobie powszechnych i popularnych rat 0 proc. wielu ludzi zapomina, że to także produkt kredytowy i każdy podmiot, który udziela takich rat może zweryfikować dochody klienta.

 • pożyczki pozabankowe – pożyczki gotówkowe w ostatnich latach cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Z pewnością wynika to te tego, że posiadają bardzo proste procedury, będące pochodną dość liberalnej polityki, która nie weryfikuje szczegółowo wnioskodawcy przy pożyczaniu niewielkich kwot. W przypadku większych sum może, jednak poprosić o przedstawienie zaświadczenia o zarobkach.

 • zasiłki i zapomogi – dostarczenie zaświadczenia o zarobkach może być wymagane m.in. przez takie instytucje jak MOPS czy MOPR.

 • postępowania sądowe – w sprawach o przyznanie alimentów niezbędne jest udokumentowanie swoich zarobków.

 • zapisanie dziecka do przedszkola – zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach może być także jednym z ważnych dokumentów podczas rekrutacji dzieci do przedszkoli.

zaświadczenie o dochodach

Co znajduje się w zaświadczeniu o dochodach?

Nie ma jednej, ujednoliconej formy zaświadczenia o dochodach, a każda instytucja może korzystać z własnego wzoru tego druku. Do najważniejszych informacji, które się na nim znajdą, należą:

 • dane zakładu pracy,

 • dane pracownika,

 • stanowisko i charakter wykonywanej pracy,

 • rodzaj umowy o pracę i czas jej obowiązywania,

 • wysokość osiąganych dochodów,

 • obciążenia wynagrodzenia,

 • dodatki firmowe, premie, itp.

 • podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej

You may also like...