Prawo pracy a umowy o dzieło: różnice i konsekwencje dla pracodawcy i wykonawcy

Umowy o dzieło, podobnie jak umowy zlecenia, to zlecenia realizowane na rzecz pracodawcy, ale z jednym istotnym zróżnicowaniem: w przypadku umów o dzieło, wynagrodzenie jest ustalone od razu, a nie w oparciu o ilość przepracowanych godzin. Co warto wiedzieć o różnicy między umową o dzieło, a umową o pracę i jakie ma to skutki zarówno dla pracodawcy, jak i dla wykonawcy?

 1. Czym różni się umowa o dzieło od umowy o pracę?
  Umowa o pracę to jedna z podstawowych form zatrudnienia. W przypadku umowy o pracę, pracownik podejmuje się wykonywania pracy określonej w umowie, na rzecz pracodawcy, za wynagrodzenie. Pracodawca w zamian zobowiązuje się do zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i godnych warunków pracy oraz do wypłacania wynagrodzenia zgodnie z umową.

Umowa o dzieło natomiast określa dokładne zadanie, które wykonawca ma realizować na rzecz pracodawcy. Wynagrodzenie jest uzależnione od zrealizowania określonej pracy. Warto pamiętać, że jeśli umowa o dzieło określi jedynie przedmiot zlecenia bez dokładnego określenia zakresu pracy, może zostać uznana za umowę zlecenie.

 1. Różnice wypłacania wynagrodzenia w umowie o dzieło i umowie o pracę
  Wynagrodzenie w umowie o pracę jest z reguły wypłacane co miesiąc, a jego wysokość określana jest w oparciu o stały miesięczny wymiar czasu pracy. W umowie o dzieło natomiast, wynagrodzenie zostaje określone z góry w momencie podpisywania umowy i stanowi je z reguły jedna stała kwota, niezależnie od czasu jego realizacji.

 2. Konsekwencje podatkowe dla umowy o dzieło
  W przypadku umowy o pracę, pracodawca odprowadza od wynagrodzenia podatki, składki na ubezpieczenia społeczne, a także dobrowolnie na ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku umowy o dzieło, wykonawca odpowiada sam za odprowadzenie podatków i składek, co wymaga od niego posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

 3. Brak ochrony prawnej w umowie o dzieło
  W przeciwieństwie do umowy o pracę, umowa o dzieło nie gwarantuje pracownikowi ochrony prawnej w przypadku zwolnienia lub niewypłacenia wynagrodzenia. Wykonawca nie ma również prawa do urlopów ani innych świadczeń przysługujących pracownikom na podstawie Kodeksu pracy.

 4. Podsumowanie
  Umowa o dzieło nie zapewnia takiej ochrony prawnej jak umowa o pracę i wymaga większej samodzielności ze strony wykonawcy w zakresie prowadzenia swojego biznesu. Pracownik na umowie o dzieło może mieć jednak lepsze zarobki, gdyż wynagrodzenie jest ustalone z góry i nie zależy od długości przepracowanych godzin. Warto zatem dokładnie rozważyć, jaka forma zatrudnienia jest dla nas najlepsza, a decyzję tę podejmować w oparciu o swoje potrzeby i warunki, jakie dana umowa oferuje.

You may also like...